شرایط سنی اعضا برای ثبت شرکت:

برای ثبت شرکت، اعضا باید حداقل 18 سال تمام را داشته باشند. البته باید به این نکته توجه کرد که همه افراد بدون در نظر گرفتن میزان سن می توانند سهامدار شرکت باشند. ولی برای ثبت شرکت و در نقش هیئت مدیره و یا بازرس، داشتن حداقل سن قانونی 18 سال الزامی ست.

keyboard_arrow_up