هزینه ثبت شرکت:

هزینه ثبت شرکت به عوامل متعددی از جمله هزینه های ثابت و هزینه های متغییر بستگی دارد. نوع شرکت، میزان سرمایه اولیه، هزینه انتخاب نام شرکت و … این مبلغ را تعیین می کنند.

keyboard_arrow_up