کد کارگاهی

کد کارگاهی و الزام دریافت آن؟

از اقدامات لازم و ضروری پس از ثبت شرکت، دریافت کد کارگاهی می باشد. طبق قوانین وزارت کار، تمامی کارفرمایان موظف هستند که کارمندان و کارگران خود را بیمه نمایند.…
keyboard_arrow_up