کد اقتصادی

کد اقتصادی، کاربرد و مراحل دریافت آن

کد اقتصادی شماره ایست که برای احراز هویت در سامانه مالیات به کار می رود. مودیان با این شماره در اداره مالیات شناخته میشوند. اخذ کد اقتصادی هم برای اشخاص…
keyboard_arrow_up