امور مالیاتی و بیمه

کد کارگاهی و الزام دریافت آن؟

از اقدامات لازم و ضروری پس از ثبت شرکت، دریافت کد کارگاهی می باشد. طبق قوانین وزارت کار، تمامی کارفرمایان موظف هستند که کارمندان و کارگران خود را بیمه نمایند.…

کد اقتصادی، کاربرد و مراحل دریافت آن

کد اقتصادی شماره ایست که برای احراز هویت در سامانه مالیات به کار می رود. مودیان با این شماره در اداره مالیات شناخته میشوند. اخذ کد اقتصادی هم برای اشخاص…
keyboard_arrow_up